Game Bắn gà

Hướng dẫn chơi game: Game Bắn gà

Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt toàn bộ đội quân gà xâm lược.

Cách chơi:

Sử dụng chuột  để di chuyển và tấn công.